Denc Studio architecten -en studiebureau

 Team

oprichting:

Denc!-studio werd opgericht door Bart Cobbaert en Delphine Deceuninck.
Beiden waren meerdere jaren als vorser (wetenschappelijk onderzoeker) ‘duurzaam en energiezuinig bouwen’ actief binnen de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Departement Architectuur Sint-Lucas Gent.
De ontwikkeling van voorgenoemde specialisatiegraad vormde voor hen de aanleiding tot de job als consultant constructie/bouwfysica bij de laatstejaars afstudeerprojecten architectuurstudenten Sint-Lucas Gent, alsook freelance lesgeversactiviteiten en gastcolleges. Bart was twee jaar lang de eerste technische adviseur van het PassiefHuis-Platform vzw.
Deze jobs lieten toe in toonaangevende instellingen te doceren en boden het genoegen, tot in het buitenland toe, diverse artikels binnen betreffend vakgebied te publiceren.

Hun affiniteit met duurzaam en energiezuinig bouwen bleef geen louter theoretisch denken, maar krijgt sinds enkele jaren gestalte in een eigen architectuur-/studiebureau: DenC!-studio genoemd, naar Deceuninck EN Cobbaert!
Beide zaakvoerders verkregen het label ‘Energiebewust Architect’ en zijn EPB-verslaggever. Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken we over de nodige erkeningen.

Het kantoor is reeds jaren lid van het PassiefHuis-Platform en werd opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers.

       

 

multi-professioneel:

denc!-studio is uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. ‘Voldoende groot’ om pieken te kunnen ondervangen en derhalve klantenservice te blijven garanderen; ‘voldoende klein’ om persoonlijke betrokkenheid/gedrevenheid te verzekeren.

De gemotiveerde ploeg staat garant voor een professionele aanpak, waarbij functionaliteit en haalbaarheid worden gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit in een hedendaagse en sobere vormgeving, met een doorlopende aandacht voor detaillering, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Onze werknemers zijn onze beste investering. In functie stabiliteit en (gespecialiseerde) kennisbeheersing, zijn heel wat medewerkers binnen denc!-studio (in tegenstelling tot de reguliere architecten-kantoren) bedienden.
Met elk hun eigen specifieke praktijkervaring, maar met een gelijkgerichte gedrevenheid in het onderzoeken van architecturale, installatie-technische en duurzame vraagstellingen, zijn de denc!-studio-medewerkers complementair.
 

huidige team-samenstelling:

Zaakvoerders:

- Bart Cobbaert, architect zaakvoerder, EPB- en ventilatieverslaggever, post-graduaat “energie-techniek in gebouwen”,
- Delphine Deceuninck, architect zaakvoerder, EPB- en ventilatieverslaggever,

Medewerkers-bedienden:

- Nathalie Beauseart, architect,
- Kea De Martelaere, ingenieur-architect,
- Pieter Van Schil, ingenieur-architect,
- Andreas Gossye, architect,
- Mattias Wouters, ingenieur, EPB- en ventilatieverslagging, BREEAM assessor,
- Marie Vanderghote, ingenieur-architect,
- Thomas Delameillieure, ingenieur-architect, BREEAM assessor,
- Valerie T'Hooft, ingenieur-architect, 
- Anouck Baeyens, administratief medewerker.

Medewerkers-freelance:

- Robin Cuvelier, architect,
- Bruno Van de Calseyde, architect,
- Silke Leroy, architect.

Medewerkers-stagiairs:

- Lien Van Holm, architect.