Denc Studio architecten -en studiebureau

Diensten

Gezien bij denc!-studio persoonlijk contact hoog in het vaandel wordt gedragen, kunt U steeds een afspraak beleggen ter kennismaking. Dergelijk gesprek is geheel vrijblijvend, houdt geenszins een verbinding tot samenwerking in en moet U geen euro kosten. Deze manier van werken laat wel beter toe persoonlijk contact te leggen en de gehanteerde aanpak/werkwijze/offerte te staven aan de hand van praktisch uitgewerkte voorbeelden.

Laat vrijblijvend uw gegevens na op onze contactpagina. Wij sturen u alsdan een kennismakingsbundel op; alsook onze vrije agenda.

ARCHITECTENKANTOOR

Heden worden 80% van de door denc!-studio begeleide projecten volgens de passiefhuis-standaard uitgewerkt; wat in absolute zin sinds 2001 mocht leidden tot >250 passief-opdrachten. Dit met een variatie van eengezinswoning alover appartement tot kantoor, houtskeletbouw alover massiefbouw tot hybride, rijwoning alover halopen tot vrijstaand, nieuwbouw tot verbouwing. Dit alles met een diversiteit aan architectuur, ingezette technologieën en materialen.

Wat is een voetbalploeg zonder spelverdeler of een orkest zonder dirigent? Velen zien door het bos de bomen niet meer… en net hier is een taak weggelegd voor ons om het complex samenspel tot een goed overzichtelijk eindproduct te verheffen. Daarbij beperken onze diensten zich niet tot het “tekenen van plannekes”.
Binnen denc!-studio start elke conceptvorming met een duidelijke communicatie teneinde in directe samenwerking de specifieke wensen van de opdrachtgever(s) in kaart te kunnen brengen. Pas daarna kan het programma-van-eisen worden vertaald tot een duurzaam, verantwoord geheel.
Op maat van de klant verzamelen wij desgevallend de nodige gegevens, verzorgen de plannen, maken ramingen, stellen lastenboeken en meetstaten op, vragen offertes bij aannemers, kunnen we van begin tot eind de werf controleren, staan we de opdrachtgever bij de controle der rekeningen en de uiteindelijke oplevering. Ook integraal project-management behoort tot de mogelijkheden.

Uiteraard dragen de zaakvoerders Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert ook het label "energiebewust architect" en kunnen zij zelf de EPB-verslaggeving verzorgen.

STUDIEBUREAU

Wanneer denc!-studio niet als architect optreedt, maar als studiebureau, wordt ook consequent laatste naamgeving gehanteerd. Kwestie van niet in andermans vaarwater te komen.
De architecten/ontwerpers, waarvoor denc!-studio als studiebureau/adviseur optreedt, weten onze deels architectonische scholing/achtergrond wel te appreciëren/waarderen. Beter dan een ‘conventioneel’ studiebureau, weet denc!-studio©bvba immers de architectuur te begrijpen en probeert die ook in het mate van het technisch haalbare zoveel mogelijk te handhaven.
De zaakvoerders delphine Deceuninck en bart Cobbaert zetelen niet in andere vennootschappen en werken derhalve geheel merk-onafhankelijk, wat zeker niet van ieder ander studiebureau kan worden gesteld.

Wij kunnen u oa volgende takenpakketten verzorgen:
- phpp- en warmteverliesberekeningen;
- detailtekeningen met specifieke aandacht voor het koudebrugvrij en luchtdicht bouwen;
- effectieve koudebruganalyses (met specifiek daartoe bestemde software) ter evaluatie warmtetransport en condensatierisico;
- kosten-baten-analyses van passief-gerelateerde maatregelen;
- praktisch, marktgericht, maar blijvend objectief product-advies; gestoffeerd met technische fiches, ramingen ed;
- lastenboekbeschrijvingen mbt passief-gerelateerde bouwmethodes en technieken;
- installatieschema’s van passief-gerelateerde technische uitrustingen;
- werfcontrole;
- …
Wij maken graag offerte voor één of meerdere van bovenstaande.