Denc Studio architecten -en studiebureau

Projecten
0315 A PUTMAN

0315 A PUTMAN

Aan de voorgevel valt duidelijk af te lezen dat het ontwerp is gegroeid vanuit een zoektocht naar een gepaste aansluiting bij de wisselende kroonlijsten van de naburige gebouwen. [meer info]

0256 A VLIERBEEKHOEVE

0256 A VLIERBEEKHOEVE

Bij betreffend project vroeg de opdrachtgever in dec2008 een afgewerkte woning binnen de 7 maanden (van kennismaking klant; alover eerste ontwerp tot laatste afwerking). Dit werd alleen mogelijk door een doordacht ontwerp, krachtdadige beslissingen van de bouwheer en een goede samenwerking van het bouwteam. Daar waar in een bouwproces normaliter de interventies van architect, ingenieur en aannemer elkaar afwisselend opvolgen, werd hier van bij het ontwerp geopteerd voor een continue dialoog. [meer info]

0226 W AGSOB - pool I (2008-2010) en pool II (2011-2014)

0226 W AGSOB - pool I (2008-2010) en pool II (2011-2014)

SOGENT heeft zich oa tot doel gesteld elk jaar een aantal betaalbare woonkavels in de (binnen)stad aan te bieden voor het bouwen van nieuwe woningen die aan de eisen van het hedendaagse jonge gezin beantwoorden. Door de voortdurende stijging van de vastgoedprijzen en het nijpend gebrek aan geschikte bouwpercelen is het voor vele modale gezinnen immers praktisch onmogelijk geworden een nieuw rijhuis te bouwen in de stad. [meer info]

0313 A TERMOTE

0313 A TERMOTE

In 2010 groeide bij de opdrachtgever de nood aan een nieuwe bedrijfslocatie. Het toenmalige bureel en magazijn lagen niet op 1 locatie. Zowel de burelen als het magazijn konden de groei van het bedrijf niet volgen en waren dus veel te klein geworden. Aangezien alles gehuurd werd, was het niet mogelijk om technische verwachtingen in te lossen (ecologisch, ergonomisch). De gebouwen straalden de bedrijfsfilosofie niet uit, noch naar eigen personeelsleden, noch naar derden. [meer info]

0289 A ANNA

0289 A ANNA

"eenvoud siert" [meer info]

0413 A SMETVANDERVEKEN

0413 A SMETVANDERVEKEN

Het “thuis komen” mocht in een open architectuur, rijkelijk voorzien van daglicht, gericht op menselijk contact. [meer info]

0033 A ND D'ESPERANCE

0033 A ND D'ESPERANCE

Daar waar voorheen een benepen kajuit een heel schippersgezin moest weten te huisvesten, draait alles nu om het potentieel van het laadruim. Na het wegnemen van de afdekluiken werden 14 nieuw gemodelleerde ‘containers’ in de ‘cabriolet’ geplaatst. Deze werden zó geschikt dat een aantal aangename patio’s ontstonden die vanuit de beglaasde leefruimtes als een visuele uitbreiding van de eerder beperkte woonoppervlakte worden ervaren. [meer info]

0432 A SCHOONSELHOFLEI

0432 A SCHOONSELHOFLEI

Het nu al renoveren tot bijna-nulenergie is geen “mission impossible”. [meer info]

0299 A HOOGLEDE

0299 A HOOGLEDE

Dit project combineert grondgebonden, passieve eengezinswoningen met laagenergie-appartementen. Binnen de heterogene omgeving, brengt de eenheid van het ontwerp een zekere rust. Toch is er een gepaste differentiatie en variatie in gevel en plannen terug te vinden. [meer info]

0392 A WULF

0392 A WULF

De vorm van de in zonevreemd gebied gelegen nieuwbouw, één bouwlaag onder een hellend dak, verwijst naar de voormalige oude hoeve. De woning straalt warmte en authenticiteit uit. Ze is cultureel verankerd. [meer info]

0440 A TUPPERWARE

0440 A TUPPERWARE

In een eerste fase zal het noordoostelijk deel worden gerealiseerd: een 30tal grondgebonden rijwoningen. Denc!-studio werd hiervoor geselecteerd. Masterplan by LAA. [meer info]

0671 W CADIX_A5

0671 W CADIX_A5

Inzake volumetrie werd de ontwikkelingslogica van de stad gevolgd. Er werd een schakeling van verwante gebouwen nagestreefd, met toch een eigen identiteit. Zonder elkaar af te troeven, profileren de panden zich zelfzeker, “als zelfstandige pakhuizen”. [meer info]

0433 W OUDE DOKKEN

0433 W OUDE DOKKEN

De komende jaren verrijzen in het volledige gebied rond de Oude Dokken ongeveer 1500 woningen. Het deel aan de oostzijde van het Handelsdok komt het eerst aan de beurt. Langs de Schipperskaai komen ongeveer 350 woningen, woongroen, een basisschool, een crèche en een sporthal. [meer info]

0373 A WIJNENDALE

0373 A WIJNENDALE

Jaar na jaar mogen we ons aan strengere normen verwachten. "Essenta Living” wil op de komende wetgeving vooruitlopen en concentreert zich op een breed gamma aan energie-efficiënte woningen. Wie een woning wil bouwen die in de toekomst zijn waarde behoudt, vindt zijn gading in een lage-energiewoning, een passiefhuis, een nul-energiewoning of een actieve woning. “denc!-studio” werd aangetrokken voor het ontwerp van de eerste West-Vlaamse woning. [meer info]

0236 A BRAND

0236 A BRAND

Na een eerdere positieve bouwervaring met 'papa', werd denc!-studio aangesproken voor de bouw van een passiefhuis voor zoonlief en gezin. De eerder nauwe perceelsafmeting werd vertaald in een dwars op de straat gepositioneerd bouwvolume. Een vide met aansluitend daklicht biedt niet alleen extra ruimtelijkheid; door de ingreep krijgen de zonnestralen ook beter de kans de woonkamer te bereiken. De gevel is afgewerkt in een hedendaags anthra-zink-jasje. [meer info]

0314 A VANESPEN

0314 A VANESPEN

Deze nulenergiewoning heeft een compact zeshoekig grondplan van ca70m². Na een beroepsprocedure, verleende de bestendige deputatie in nov 2011 de bouwvergunning. [meer info]

0076 A BLOMBAERT

0076 A BLOMBAERT

De vraag van de opdrachtgever was even eenvoudig als uitdagend: “een hedendaagse woning, met een sober doch degelijk plan, geen geld weggooien aan folietjes, maar focussen op het energie-concept”. Het werd een passiefhuis met een verbruik voor verwarming <15kWh/m².jaar. [meer info]

0147 A HULSTEN

0147 A HULSTEN

De opdrachtgever droomde van een zowel organisatorisch als vormelijk sterk concept. De prachtige residentiele omgeving moest de nieuwe thuis worden voor het 4 kinderen tellende gezin. Na onderzoek werd de S-woning het antwoord van denc!-studio: de zweepslag stelt een krachtig vormelijk gebaar in de groene omgeving. [meer info]

0015 A LIVING TODAY

0015 A LIVING TODAY

Deze woning was het eerste erkende passiefhuis in Vlaanderen, werd door PHP aangesproken bij technologiedemonstraties en werd geselecteerd voor de IEA Internationale Energy Agency. Het project won de ecodomus-wedstrijd 2004. Diverse innoverende technologieën en producten werden geïmporteerd en geïmplementeerd. [meer info]

0503 W FALCON

0503 W FALCON

Het voormalige Zeemanshuis was geen toonbeeld van stedenbouwkundige en/of architecturale kwaliteit, maar presenteerde wel een rijke mix aan voorzieningen (hotel, theaterzaal, restaurant,…). Bij de kandidatuur zijn we dan ook op zoek gegaan naar het herstel van deze functionele rijkdom. [meer info]

0222 A ARBITER

0222 A ARBITER

Bij de kennismaking werden de architecten geconfronteerd met een verkaveling waar de woningen behoorlijk dicht op elkaar staan gepakt. Een verhoogde woondichtheid mag dan wel een mooi sociaal en duurzaam geïnspireerd uitgangspunt zijn; het vraagt wel om een passend antwoord op het privacy-vraagstuk. Omdat het zondermeer voorzien van grote zuidgerichte glaspartijen ter captatie passieve zonnewinsten, hier te veel inkijk zou veroorzaken, werd een andere oplossing gezocht. [meer info]

0060 A PROCESSIE

0060 A PROCESSIE

Dit project is het eerste Belgische project waar een conventionele beton/baksteen/stalen draagstructuur werd ingezet in passiefhuistechnologie. Nu het passiefhuis-concept niet langer blijkt voorbehouden voor de “donkergroene voorloper",vragen langsom meer klanten naar "massief-passief". [meer info]

0183 A WEYNGAERT

0183 A WEYNGAERT

Van bij het eerste kennismakingsgesprek wou de opdrachtgever een passiefhuis. Gezien het zuiden zich aan de straatzijde bevond/bevindt, was dit in eerste opzicht niet zo voor de hand liggend. Uiteindelijk willen de meeste bewoners een eerder gesloten straatgevel ten behoeve privacy en een open achtergevel in relatie met de tuin. [meer info]

0376 A LOODS22

0376 A LOODS22

Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, verhuisde denc!-studio op 01/9/2011 naar de Voorhavenlaan 31-002 te 9000 Gent. We richtten een unit van LOODS22 in. [meer info]

0462 W COHOUSING WAASLAND

0462 W COHOUSING WAASLAND

In de nieuwe Clementwijk, een groene autoluwe wijk op fietsafstand van het centrum van Sint-Niklaas, komt een cohousingproject. [meer info]

0312 A WALLEBEEK

0312 A WALLEBEEK

denc!-studio heeft in 2010 een nieuw 3D-presentatie-programma aangeschaft ("cinema 4D"). Hier kunt u even kennismaken met enkele (aldus nog niet gerealiseerde) ontwerpbeelden mbt het project "0312 A WALLEBEEK". [meer info]

0248 A SAS

0248 A SAS

De in eerste opzicht misschien wat vreemd lijkende vormgeving is een rechtstreeks gevolg van een doorgedreven typologische zoektocht, in antwoord op een bijzonder "Programma van Eisen" en rekening houdende met zeer strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het resultaat is een sculpturale monoliet, ingepakt met lichtgrijze leien. [meer info]

0352 S REVIVE

0352 S REVIVE

Re-vive creëert met "Den Draad" een groene leefwijk. "Den Draad" is een stadsontwikkeling van 4.5ha op de voormalige site van staaldraadtrekkerij Treillarmé Gentbrugge. De site telt 130 energiezuinige woningen, appartementen, kantoren en werkplaatsen voor lokale bedrijven. Denc!-studio levert, in samenwerking met E-ster, energieadvies voor de eerste woningen. [meer info]

0300 A TINKIT

0300 A TINKIT

De opdrachtgever van dit project kwam na het verlies van vertrouwen in (en dus breuk met) zijn/haar voorgaand architect terecht bij denc!-studio. [meer info]

0453 A COHOUSING DILBEEK

0453 A COHOUSING DILBEEK

Toen het “hotel/restaurant d' Arconati” in het centrum van Dilbeek te koop kwam te staan... [meer info]

0176 A PHDECOCK

0176 A PHDECOCK

Op de plaats van de vroegere hoeve (zonevreemd) komen heden drie nieuwe gebouwen te staan. Zowel de inplanting, als de vormelijke eenvoud der bouwvolumes, knipogen naar het verleden. Vincent Van Duysen is de ontwerper. Denc!-studio verzorgde niet alleen duurzaamheidsadvies en energieberekeningen, maar assisteerde tevens ter opmaak architecturaal uitvoeringsdossier en begeleidde de wekelijkse werfcontrole. [meer info]

0519 W HERZELE

0519 W HERZELE

Het is een terechte maatschappelijke keuze om ouderen zo lang mogelijk thuis in een vertrouwde woon- en leefomgeving te laten wonen. Als architect, zien we het onze taak deze maatschappelijke keuze om te zetten in een praktische ruimtelijke organisatie met gepaste belevingswaarde. Wij zien “zelfstandigheid” als een belangrijke invalshoek voor het (zorg)aanbod. [meer info]

0184 S SCHIE

0184 S SCHIE

Een der onzer Vlaamse toparchitecten Eugeen Liebaut werd gevraagd een woonst te bouwen voor zijn zus en haar man. Omdat de bouwheer specifieke aandacht wou schenken aan het energiegebeuren, werd denc!-studio als adviseur betrokken. [meer info]

0413 A RASMUSVIJVER

0413 A RASMUSVIJVER

“Diverse wegen leiden naar Rome”; maar de ene doet dit al wat efficiënter/goedkoper/duurzamer dan de andere. Denc!-studio heeft zich bij deze opdracht ten volle ingezet op het COMPACT BOUWEN! [meer info]

0191 S SOLVA

0191 S SOLVA

Deze, later in de pers gedoopt als, ‘passiefstraat’ is het eerste initiatief in Vlaanderen waar bij een collectief project een hele reeks woningen volgens het passiefhuisprincipe wordt opgetrokken. [meer info]

0271 A ZEGGE

0271 A ZEGGE

Deze heden nog in zelfbouw zijnde ééngezinswoning wordt gerealiseerd volgens de “passiefhuis” constructiestandaard. De gedreven bouwheer neemt nagenoeg alle werkzaamheden voor eigen rekening. Er werd zeer bewust gekozen de massieve constructiemethode. [meer info]

0301 A MASSEMEN

0301 A MASSEMEN

Een‘hedendaagse lifestyle’in een ‘landelijk kader’. [meer info]

0137 A MALDEREN

0137 A MALDEREN

Dit sociale woningbouw project gaat architecturaal de dialoog aan met de omgeving. We merken een evenwichtsoefening tussen open en gesloten, tussen privé en gemeenschappelijk. [meer info]

0168 A ZARWERK

0168 A ZARWERK

De opdrachtgevers hadden aanvankelijk geen bouwplannen. Bij het afschuimen van de markt op zoek naar een bestaand huis met karakter, vonden ze evenwel niet wat ze zochten. Toen er in de geschikte regio plots grond te koop werd aangeboden, begon hun nieuwbouw-idee stilletjes te groeien. Na zich te informeren kwamen ze bij het PassiefHuis-Platform terecht; toen ging de bal aan het rollen. [meer info]

0277 A BENOIT

0277 A BENOIT

[meer info]

0179 A VANHOEY

0179 A VANHOEY

Het doel van de opdrachtgevers was een woning afgestemd op de eisen en het comfort van een ouder koppel; met voldoende plaats voor logerende kleinkinderen of ander bezoek. Bovendien moest de woning in de toekomst geschikt zijn voor nieuwe bewoners en ook hen een interessante woonst bieden. Een passiefhuis was voor de bouwheer zowel naar hedendaags comfort als toekomstvisie een interessant concept. [meer info]

0293 S COHOUSINGVINDERHOUTE

0293 S COHOUSINGVINDERHOUTE

Het cohousing-project te Vinderhoute omvat 17 woningen en één gemeenschappelijk paviljoen. Denc!-studio verzorgt oa energie-berekeningen en –adviezen. [meer info]

0291 A TEMPEL

0291 A TEMPEL

in opbouw [meer info]

0459 W LIJNMOLEN

0459 W LIJNMOLEN

denc!-studio maakt deel uit van het winnende team wedstrijd “AGSOB Lijnmolenstraat Sint- Amandsberg”. [meer info]

0471 A NATUURPUNT

0471 A NATUURPUNT

denc!-studio bouwt een klimaat-loods voor Natuurpunt in Gentbrugge. [meer info]

0149 A HAZELAAR

0149 A HAZELAAR

Bij enkele meer recente projecten werd niet langer gebruik gemaakt van de platformbouw-methode, doch werd gewerkt in balloonbouw. Hierbij reiken de houtskeletwanden van fundering tot dakrand en hangen de vloeren er tussenin. De bouwwijze vraagt gepaste constructieve maatregelen, doch kent een geringer warmtetransport thv aansluiting met de tussenvloer en vereenvoudigt ook de luchtdichting aldaar. [meer info]

0523 W VTS SINT NIKLAAS

0523 W VTS SINT NIKLAAS

De voormalige Vrije Technische Scholen VTS geniet een grote cultuurhistorische waarde en krijgt een reconversie tot ondermeer woongelegenheden en klaslokalen. [meer info]

Denc!-studio neemt duurzaam bouwen ernstig en niet als een vrijblijvende oefening. Denc!-studio informeert/begeleidt alle klanten omtrent duurzaam / energiebewust / ecologisch bouwen, wat reeds mocht leiden tot een ruime ervaring / variatie in betreffende specialisatiegraad: van eengezinswoning tot appartement, houtskeletbouw tot massiefbouw, rijwoning tot vrijstaand, nieuwbouw tot verbouwing, dit alles met een diversiteit aan architectuur, ingezette technologieën en materialen.