Denc Studio architecten -en studiebureau

 13.09.2013  |  weerhouden kandidatuurstelling FALCONRUI

 

Met enige fierheid kunnen we melden dat denc!-studio deel uitmaakt van team hetwelke haar kandidatuur weerhouden zag voor deelname aan de tweede wedstrijdronde. Dit samen met de collega-ontwerpers van HUB en BLAF. Immpact en BPI staan in voor de ontwikkeling.

Onderstaand vind U een artikel uit de GAZET VAN ANTWERPEN 12/09/2013.Pop-uppark aan Falconrui tot 2015

Het befaamde Zeemanshuis aan de Falconrui werd een halfjaar geleden gesloopt. Naar schatting zal medio 2015 gestart worden met de realisatie van een nieuwbouw van kantoren en woningen. In afwac hting is de site herleid tot een buurtpark.
Ondanks jarenlang verzet van de buurt sloot het Zeemanshuis aan de Falconrui, waar naast een zeemansverblijf ook drugpreventiecentrum ADIC en Theater Zeemanshuis onderdak vonden, in november vorig jaar onherroepelijk de deuren. Nauwelijks vier maanden later lag het modernistisch complex uit de jaren vijftig tegen de vlakte. De afbraak van het Zeemanshuis kadert in de opwaardering van het Schipperskwartier, die een decennium eerder met onder meer de heraanleg van het Falconplein van start was gegaan. Op de site zal straks een nieuwbouw van kantoren en woningen worden gerealiseerd. In afwachting opende het district woensdag het grasgebied als pop-uppark.
"Het verdwijnen van het Zeemanshuis heeft een wonde geslagen in de buurt", zegt Antwerps districtsschepen Tom Van den Borne (Groen). "Vermits ten vroegste in 2015 gestart wordt met de realisatie van het nieuwe project, heeft het district - samen met AG Vespa en de stedelijke groendienst - de mening van de buurtbewoners gevraagd over een tijdelijke invulling. Ze benadrukten hun nood aan open ruimte, een speelplek voor kinderen en de mogelijkheid voor een gemeenschapstuintje."
Met gerecupereerde boomstammen bouwde de groendienst op de tijdelijke grasvlakte aan de Falconrui een treintje voor de jongste generatie. Eveneens werden in het buurtparkje banken en vuilbakken geinstalleerd. Omdat de buurt al een tijdlang kampte met een hondenpoep, werd ook een hondenloopzone afgebakend. "Vanuit de buurt kwam ook de vraag naar ruimte voor een gemeenschapstuintje. Allicht zal die binnenkort aan de tijdelijke invulling van de site worden toegevoegd", zegt Tom Van den Borne.Realisatie

In het kader van de herwaardering van het Schipperskwartier werd ruim tien jaar geleden beslist om het ontwerp van het Rotterdamse bureau Rapp + Rapp op de site van het voormalige Zeemanshuis te realiseren. "Drie ontwikkelaars werken momenteel concrete plannen uit. In het najaar stellen ze die voor", klinkt het bij AG Vespa. "In het voorjaar van 2014 wordt beslist welke ontwikkelaar het project mag uitvoeren. Vergunningen en aanvragen worden ingediend, enz. Verwacht wordt dat pas midden 2015 met de realisatie van start zal worden gegaan."

RuAe

Foto: PDR