Denc Studio architecten -en studiebureau

 01.05.2015  |  waterrobuust bouwen

 
Vlaanderen staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder de klimaatverandering en de toenemende verharde oppervlakte, die allebei onder meer een toenemend overstromingsrisico met zich meebrengen. Dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de bouwsector.Afgelopen 24/04/2015 focuste een NAV seminarie op architect@work op het infiltreren van hemelwater en het waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen.Jarenlang was men van oordeel dat men het probleem van wateroverlast kon aanpakken met collectieve oplossingen, zeg maar gecontroleerde overstromingsgebieden en grote infrastructuurwerken zoals dijken en wachtbekkens. Intussen wordt steeds duidelijker dat wij wateroverlast enkel kunnen beperken door een combinatie van collectieve en individuele maatregelen.
Voor de aanpak van de overstromingsproblematiek werkt de Vlaamse overheid daarom aan een meerlaagse veiligheid. Die nieuwe, geïntegreerde aanpak bestaat uit drie lagen, de zogenaamde drie P’s: protectie, preventie en paraatheid, en gaat uit van een meervoudige verantwoordelijkheid voor het beheer van overstromingsrisico’s.Preventieve maatregelen van de Vlaamse Overheid zijn onder andere de watertoets; de vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater; de planologische afbakening van signaalgebieden waar de bouw van nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen wordt tegengegaan; de verplichte keuring van privé-waterafvoersystemen; de aangepaste Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen; de informatieplicht voor onder andere de notaris en de vastgoedmakelaar om bij verhuur of verkoop aan te geven of het vastgoed in een overstromingsgevoelig gebied ligt, en de verhoogde aandacht voor erosiebestrijding.
WATERROBUUST BOUWEN - indien bouwen al toegelaten wordt - is onder de noemer preventie opgenomen als een van de belangrijkste en meest effectieve maatregelen om bij overstromingen schade aan gebouwen te voorkomen en te beperken.

In die aanpak bekleden wij als architect, of meer algemeen als ontwerper, een belangrijke rol. De architect is immers betrokken bij elk vergunningsplichtig bouwproject. In veel gevallen vormt hij het eerste aanspreekpunt van de bouwheer. Op basis van de visie van de bouwheer, de kansen en mogelijke problemen, en de eisen en verplichtingen ontwikkelt hij een concept. Waterrobuust bouwen moet integraal deel uitmaken van dat concept als men bouwt in overstromingsgevoelig gebied.

Toch stellen zich vandaag nog tal van praktische problemen. Hoe kunnen/mogen we bijvoorbeeld in de hoogte bouwen, wanneer de overheid de kroonlijst laag wil houden?