Denc Studio architecten -en studiebureau

 25.05.2015  |  trein met groendak

IN DE RUBRIEK "UIT DE BUURT"...

Onze buurt is een treinwagon rijker.
De wagon is een eerste maritiem-industrieel element in de herinrichting van de Voorhaven. Op de treinwagon komt een demo van een groendak; later krijgt de wagon een buurtfunctie.

De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren. De Stad Gent wil het openbaar domein groener inrichten en het oude havenkarakter behouden of herstellen. De wagon is een knipoog naar het treintransport in de haven.Op de (open) wagon is een demo van een groendak gebouwd. Het doel van die demo is om mensen te informeren en enthousiast te maken om zelf zo’n dak aan te leggen. Een constructie op een wagon is gemakkelijker te bekijken dan een constructie op een dak.De wagon is een experiment. Bij de herinrichting van de Voorhaven wil de Stad Gent een aantal wagons plaatsen. De wagons kunnen ingevuld worden door de buurt. Ter voorbereiding van die plannen test de Stad Gent dit principe uit met een demo van een groendak.