Denc Studio architecten -en studiebureau

 06.06.2014  |  SOGENT KAVELPROJECT: 6e reeks

Het kavelproject

Voor de zesde keer biedt het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf een reeks bouwgronden te koop aan in Gent. Sogent wil hiermee enerzijds meer jonge gezinnen de kans bieden een eigen unieke, hedendaagse rijwoning in de stad te verwerven en anderzijds ook leegstand/verkrotting vermijden.
Voor 2014 is gekozen om te werken aan een vaste prijs per lot in plaats van een vaste prijs per m² voor de totaliteit van het project. De prijs verschilt naargelang de ligging en de aard van de bouwgrond.
Er worden 8 loten bouwgrond op 5 locaties verspreid over het grondgebied van Gent aangeboden: 3 in de Rooigemlaan, 1 in de Pannenstraat, 1 in de Justus De Harduwijnlaan, 2 in de Wijngaardstraat en 1 in de Weidestraat. Het grootste perceel is 264,15 m² en het kleinste 89,65 m². De prijzen per lot variëren van 22.681,45 tot 47.654,25 euro (exclusief aktekosten, registratiekosten, opmetingskosten en sonderingskosten én exclusief het aandeel in de verkavelingsakte).

Niet iedereen komt in aanmerking om een kavel te kopen. Alleen gezinnen van minstens twee mensen, waarvan één minstens 18 jaar is en jonger dan 50 jaar, kunnen zich inschrijven voor het project.
Voorzitter Tom Balthazar: ‘Het is bijna onmogelijk voor een jong gezin om een eigen bouwproject in de stad op te starten omdat bouwgrond schaars en duur is. Met dit project willen we niet alleen een oplossing bieden voor verloren of onbenutte ruimte in de stad en verkrotting tegen gaan, we willen jonge gezinnen ook de kans geven een woning naar hun wens te bouwen. Op die manier zorgen we dat jonge en creatieve mensen in Gent kunnen blijven wonen en zorgen we voor hedendaagse accenten in de waardevolle architectuur van deze stad.’
Bijkomende voorwaarde is dat het gemiddeld netto-belastbaar gezinsinkomen volgens de drie laatst gekende aanslagbiljetten in de personenbelasting minimum 16.720,00 euro bedraagt en maximum 60.000,00 euro bedraagt, te verhogen met 3.270,00 euro per kind ten laste. Omdat er meer gegadigden dan bouwgronden zijn, krijgen kandidaat-kopers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen een aantal punten toegekend op basis van hun gezins- en werksituatie. In een formele zitting krijgt de hoogst gerangschikte kandidaat eerst de kans om een keuze uit de beschikbare kavels te maken.

In 2014 loopt de inschrijvingsperiode van 5 juni tot en met 25 augustus 2014 om 16 uur.


Ervaring

Onderstaand vindt U enkele beelden van, al-dan-niet nog (deels) in uitvoering zijnde, woningen dewelke werden gerealiseerd in voorgaande reeksen binnen het Kavelproject.