Denc Studio architecten -en studiebureau

 02.06.2017  |  Radicale Vernieuwer 2017

In 2012 lanceerde SOGENT het selectiedossier ‘WONEN AAN DE SCHIPPERSKAAI’.
Ons team (in wedstrijdfase “DOK9000” genaamd) werd tot laureaat gekroond. DENC!-STUDIO verzorgde ondermeer de eindredactie van de duurzaamheidsnota. Met een waarde van 93,9 stelt het project een zeer hoge score op de duurzaamheidsmeter voorop.
Heden gebeurt de ontwikkeling vanuit het private consortium “SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT CVBA”.

De basisakte voor de hele wijk voorziet in dienstlevering door DuCoop aan alle bewoners. Deze zullen een overeenkomst afsluiten met DuCoop die ondermeer de levering van warmte garandeert en de correcte werking van de technieken verzekert.
DuCoop is gecreëerd door projectontwikkelaar SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT, watermaatschappij FARYS en innovator CLEAN ENERGY INNOVATIVE PROJECTS. Tijdens de realisatie zullen er nog professionele partijen bijkomen en vanaf 2019 kunnen ook de bewoners aandelen verwerven in de coöperatie en zo delen in de opbrengsten. U kan er meer over te weten komen via de prospectus van DuCoop cvba.
 


De voorbije maanden ging DE STANDAARD samen met de SOCIALE INNOVATIEFABRIEK en RADIO1 op zoek naar tien eigenzinnige en innovatieve projecten die radicale oplossingen voorstellen voor maatschappelijke uitdagingen, voor een betere wereld en een leefbare planeet. Uit 322 inzendingen koos de jury onder leiding van Wouter Deprez tien Radicale Vernieuwers.
De klimaatjury stipte DuCoop als laureaat aan, omwille van de grote hefboom die het project teweeg brengt. De circulaire visie en de ZAWENT-technologie zijn echte game-changers in duurzaam bouwen.
Grond- en afvalstoffen, energie en water zullen worden gerecupereerd en uitgewisseld. Afvalwater zullen selectief worden opgevangen en samen met het GFT-afval en de voedselresten van de bewoners verwerkt tot biogas voor de verwarming. Grondstoffen zullen tijdens de waterzuivering worden teruggewonnen. Slimme energiesystemen zorgen voor een optimale uitwisseling van energie. DuCoop werkt daarvoor samen met de naburige zeepfabriek Christeyns.
Nooit eerder werden de principes van de circulaire economie in ons land op deze schaal toegepast in een woonproject.

DENC!-STUDIO is fier deel te mogen uitmaken van dit project.