Denc Studio architecten -en studiebureau

 19.10.2012  |  nieuwe steun voor energiezuinige woningen

Wie een woning bouwt die zuiniger is dan de geldende norm, kan sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 tot 40% op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar. Op dat moment moest een nieuwe woning voldoen aan de energienorm E-100. Wie beter deed dan E60, kreeg gedurende 10 jaar een korting van 20 procent op de onroerende voorheffing. Wie zuiniger bouwde dan E40, kreeg een korting van 40 procent.
Sindsdien werd het E-peil verder aangescherpt tot E80 (in 2010) en E70 (sinds 1 januari 2012). Vanaf 1 januari 2014 wordt E60 de norm.

Vandaag 19/10/2012 heeft de Vlaamse regering beslist dat wie een energiezuinige (strenger dan de norm) woning bouwt, vanaf volgend jaar (voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013) zal kunnen rekenen op een korting van 50 tot 100% op de onroerende voorheffing.

Voor bouwaanvragen die lopen tot eind december 2012 blijft de huidige regelgeving behouden. De korting wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingadministratie, na het indienen en de controle van de EPB-aangifte.
De wetgeving wijzigt voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2013. Het financieel voordeel wordt groter, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger.

Huidige situatie (stedenbouwkundige aanvraag vóór 01/01/2013):
- norm (energiedecreet): E70;
- max Epeil met recht op basisvermindering onroerende voorheffing: E60 (20% korting op OV gedurende 10jaar);
- max Epeil met recht op verhoogde vermindering onroerende voorheffing: E40 (40% korting op OV gedurende 10jaar).

Toekomstige situatie (stedenbouwkundige aanvraag 01/01/2013 - 31/12/2013):
- norm (energiedecreet): E70;
- max Epeil met recht op basisvermindering onroerende voorheffing: E50 (50% korting op OV gedurende 5jaar);
- max Epeil met recht op verhoogde vermindering onroerende voorheffing: E30 (100% korting op OV gedurende 5jaar).

Toekomstige situatie (stedenbouwkundige aanvraag vanaf 01/01/2014):
- norm (energiedecreet): E60;
- max Epeil met recht op basisvermindering onroerende voorheffing: E40 (50% korting op OV gedurende 5jaar);
- max Epeil met recht op verhoogde vermindering onroerende voorheffing: E30 (100% korting op OV gedurende 5jaar).

 

In het licht van bovenstaande, willen velen een inschatting van de besparing simuleren. 
De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op onroerende goederen die je jaarlijks moet betalen.
De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (= het kadastraal inkomen aangepast aan de index van de consumptieprijzen) en tegen een welbepaald tarief.
Bovenop deze gewestbelasting mogen de gemeenten, de provincies en de agglomeraties nog een bijkomende belasting heffen (opcentiemen). Hier vindt U meer.