Denc Studio architecten -en studiebureau

 07.08.2013  |  luchtdichtheid vanuit de praktijk

 

ORGANISATIE

De "ie-net expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur" organiseert in samenwerking met het "Vlaamse Energieagentschap VEA" de studiedag 'Met kennis van zaken over luchtdichtheid spreken'.

Tijdens deze studiedag woensdag 4 september 2013 worden ondermeer volgende onderwerpen besproken:
- het belang van luchtdichtheid;
- de luchtdichtheidseisen in een wetgevende context;
- kader voor garanderen van luchtdichtheidsprestaties;
- bouwdetails in de bouwpraktijk.

 

OPZET

De EPB wetgeving heeft zonder enige twijfel een grote impact op het bouwgebeuren. Dit zal de komende jaren niet veranderen, integendeel! De noodzaak om op korte termijn te komen tot kosten-optimale EPB eisen en in 2021 bijna-energieneutrale gebouwen betekenen enorme uitdagingen voor de bouwsector. In het zog van deze evolutie wordt luchtdicht bouwen in combinatie met goed ventileren primordiaal: "BUILD TIGHT, VENTILATE RIGHT".

Deze studiedag heeft de ambitie de deelnemers grondig te informeren over diverse aspecten van luchtdicht bouwen teneinde in de toekomst met meer kennis van zaken te spreken. Daarbij zal zowel aandacht gaan naar de wetenschappelijke onderbouwing, Belgische als internationale ervaringen met luchtdicht bouwen, juridische beschouwingen en visie van de stakeholders. Daarnaast zullen ook een aantal concrete projecten worden besproken en voorbeelden van goede bouwdetails.

Specifiek voor luchtdichtheid is dat het een impact heeft op de activiteiten van quasi alle betrokken partijen, zowel de ontwerpers, de toeleveringsindustrie alsook de meeste uitvoerders. De doelgroep van deze studiedag is derhalve erg breed.

DOELGROEP

De studiedag richt zicht tot allen die beleidsmatig of economisch te maken krijgen met of geïnteresseerd zijn in luchtdichtheid.

PRAKTISCH

Inschrijvingen en inlichtingen: ie-net vzw, Christine Mortelmans coördinator, Ingenieurshuis, Tel + 32(0)3 2600863.
Inschrijven bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link.

Locatie: Auditorium Hadewych, Conscience gebouw Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Route : www.mobielvlaanderen.be/bereikbaarheidsgids

Programma en prijzen: download brochure.