Denc Studio architecten -en studiebureau

 12.11.2013  |  laureaat VTS Sint-Niklaas

 

De voormalige schoolsite Vrije Technische Scholen (VTS), met een oppervlakte van ca 6'500m², is gelegen in de stadskern van Sint-Niklaas op een boogscheut van de Grote Markt. In de onmiddellijke omgeving liggen 3 scholen en de cultuursite met stadsschouwburg, stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie voor schone kunsten. De site heeft een zeer grote cultuurhistorische waarde waardoor herintegratie voorop gesteld wordt.
De gebouwen op de site zullen worden gerenoveerd, gerestaureerd en omgevormd tot woongelegenheden, klaslokalen voor de "stedelijke academie voor muziek, woord en beeld" en een uitbreiding van de stadsschouwburg (workshopruimtes en atelier).
Met de herontwikkeling van de VTS-site wil de stad Sint-Niklaas bijdragen tot een kwalitatieve en duurzame vernieuwing van het stadscentrum.


De site was meer dan 100 jaar een vak- en technische school. Na een periode van beperkt gebruik sloot de school definitief de deuren in juni 2008. Omwille van de cultuurhistorische waarde, de strategische ligging en de nabijheid van de cultuursite, nam de stad Sint-Niklaas in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie (dienst Grootstedenbeleid) en Interwaas het initiatief voor de verwerving van de site (in 2011) en de opmaak van een masterplan met als belangrijkste doelstellingen:
- verhogen van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve huur- en koopwoningen in de binnenstad op basis van een gezonde sociale mix en in samenwerking met andere publieke en private partners;
- integratie van culturele voorzieningen in aansluiting op de aanpalende cultuursite;
- sociale en socio-culturele integratie versterken via een multidimensionele aanpak;
- versterken van doorwaadbaarheid van de stad;
- duurzame ontwikkeling: concept van verkeersvrij/luw houden van binnenterrein, gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen, hergebruik van bestaande gebouwen, aandacht voor keuze van streekeigen groenvoorzieningen, aandacht voor het aanwenden van energie- en waterbesparende maatregelen en technieken, eventueel vegetatiedaken, maatregelen tegen “indoor-pollution”, …;
- revalorisatie van het bouwkundig erfgoed door renovatie en herbestemming en reïntegratie in het stedelijk weefsel.
 

Het directiecomité van Interwaas heeft, na kandidatuur- & wedstrijdfase, in haar zitting van 13/11/2013 beslist de opdracht toe te wijzen aan de architectensamenwerking VOLT+BLAF+denc!-studio.