Denc Studio architecten -en studiebureau

 20.12.2013  |  laureaat stadsontwikkeling "WONEN AAN DE SCHIPPERSKAAI" Gent

als eerste gerangschikt

In februari 2012 lanceerde SOGENT het selectiedossier ‘Wonen aan de Schipperskaai’. Daarmee ging de zoektocht naar een private partner voor dit project van start. Dertien teams dienden hun kandidatuur in. Op basis van criteria als visie, ervaring en teamsamenstelling liet een beoordelingscommissie drie kandidaten toe tot een tweede fase.
In oktober van dit jaar dienden deze kandidaten hun projectvoorstel in. Daarin stonden de thema’s stadsontwikkeling en architectuur, duurzaamheid, projectaanpak en betrokkenheid, en financiële draagkracht cruciaal.

Op woe 18/12/2013 heeft het directiecomité van Sogent deze drie kandidaturen gerangschikt. Dat gebeurde op basis van het advies dat een Beoordelingscommissie, onder leiding van professor André Loeckx (hoogleraar aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven), een maand eerder uitbracht. Op haar beurt baseerde deze Beoordelingscommissie haar advies op voorafgaande aanbevelingen van oa het externe kwaliteitsteam Oude Dokken én van burgers. Deze laatsten formuleerden hun advies tijdens een dialoogcafé waarbij de drie ontwerpteams hun ideeën voorstelden aan een mix van een honderdtal buurtbewoners, Gentenaars en andere geïnteresseerden.

Ons team DOK9000, rond projectontwikkelaars Re-Vive, Vanhaerents Development en Van Roey Vastgoed, kwam daarbij als eerst gerangschikte uit de bus!
DOK9000 werkt voor de verschillende disciplines samen met Stéphane Beel Architects, Maat-ontwerpers, BLAF architecten, denc!-studio, Onix, Ontwerpbureau Pauwels, Ingenium nv, Hydroscan, Vectris cvba, Common Ground, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau, E-STER, DEC, ESA en ELD. Bijkomende onderaannemers zijn Artes Depret & Van Roey.

ambitieus plan

De komende jaren verrijzen in het volledige gebied rond de Oude Dokken ongeveer 1500 woningen. Het deel aan de oostzijde van het Handelsdok komt het eerst aan de beurt. Langs de Schipperskaai komen ongeveer 350 woningen, woongroen, een basisschool, een crèche en een sporthal.

Het voorstel viel bij de Beoordelingscommissie vooral op door de diversiteit in woningen en publieke ruimtes, de aandacht voor collectiviteit en de verregaande ambities op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid.
Op verschillende vlakken is het voorstel bovendien bijzonder ambitieus. Dat is onder meer zo op het vlak van mobiliteit en parkeren. Eén bouwveld is volledig verkeers- en parkeervrij en het noordelijke deel van de Koopvaardijlaan wordt een parkweg. Daarnaast gaan we ook voor een volledig energieneutraal project. Met een waarde van 93,9 stelt het project een zeer hoge score op de duurzaamheidsmeter voorop.
Tot slot beschrijft het verslag van de beoordelingscommissie continuïteit, een sterke regie, open dialoog en een correct plan van aanpak als belangrijke troeven van dit voorstel.

onderhandelingen

Nu de volgorde van de kandidaten bekend is, gaat Sogent over tot de onderhandelingsfase. De bedoeling van deze fase is om het projectvoorstel nog beter op de ambities van Sogent en de Stad Gent af te stemmen.
In eerste instantie onderhandelt Sogent met de eerst gerangschikte kandidaat, DOK9000. Als deze onderhandelingen
naar wens verlopen, gaat Sogent in de loop van 2014 met deze kandidaat in zee. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Sogent alsnog beslissen om ook met de overige kandidaten te onderhandelen.
Het contract dat Sogent met de geselecteerde private partner afsluit, is een opstalovereenkomst. Dat wil zeggen dat de private partner uiteindelijk de woningen verkoopt aan particulieren, maatschappijen voor sociale huisvesting of andere kopers. Sogent verkoopt de bijhorende grond.

maquettes

Benieuwd naar de plannen van DOK9000?
Vanaf zaterdag 21 december kan je de maquettes van de voorstellen en de bijhorende informatie bekijken bij Sogent (Volderstraat 1, 9000 Gent) in de tentoonstellingsruimte op de 1e verdieping.

 

LINKS:

Wie al enkele eerste persteksten wenst te lezen of wat extra informatie wenst te verzamelen, kan terecht op:
- www.sogent.be;
- www.oudedokken.be;
- www.gentcement.be;
www.standaard.be;
- www.nieuwsblad.be.