Denc Studio architecten -en studiebureau

 20.04.2016  |  laureaat sociale huisvesting HERRY

BEPERKTE OFFERTEVRAAG

In de zoektocht naar een ontwerper voor zo’n 45 sociale woongelegenheden in de Herrystraat Deurne, schreef Woonhaven Antwerpen een beperkte offertevraag uit in september 2015.
RE-ST architecten sprak DENC!-STUDIO aan als partner inzake integrale duurzaamheid; UTIL als stabiliteitsingenieur.

SELECTIE

Op 20/04/2016 mochten we het selectieverslag ontvangen. Ons team werd als laureaat aangeduid.

De beoordelingscommissie loofde ons respect voor programma en gabarit, zonder enige noord gerichte leefruimtes te voorzien.
De tuinen van de 5 grondgebonden woningen achteraan het perceel werden rug-aan-rug geschakeld en alzo optimaal zijdelings georiënteerd.
De leefruimtes van de 40 appartementen van de voorbouw zoeken dan weer contact met het leven in de straat, wat de belevingswaarde van deze straat ten goede komt. Door het inbouwen van ruimtelijke buffers wordt storende inkijk vanuit of naar tegenoverliggende woningen vermeden.
De typologie van de ‘eenheidsbebouwing’ van begin 20ste eeuw, eigen aan de wijk, werd gehanteerd als inspiratiebron bij de uitwerking van gevelopbouw, kleurstelling en materiaalgebruik. Deze aanwezige vormentaal werd op hedendaagse wijze vertaald.

De beoordelingscommissie aanzag de uitgepuurde opbouw en rationele schakeling als een belangrijke economische kwaliteit.
Enerzijds werd de oriëntatie optimaal benut, met een gunstig effect op zonnewinsten en belevingswaarde. Anderzijds werd het risico op oververhitting op natuurlijke wijze geminimaliseerd door overkragende terrassen en een eenvoudige bomenrij.
De circulatieruimtes werden tot een minimum beperkt, behalve op het gelijkvloers waar een gepaste overmaat zorgt voor bijkomende kwaliteit.

De beoordelingscommissie apprecieerde de economische attitude die het ontwerpteam reeds bij opmaak van het ontwerpconcept aan de dag legde. De keuze voor robuuste materialen, eenvoudige installaties en gangbare bouwsystemen, waarbij het onderhoudsaspect niet wordt genegeerd onderschrijft deze houding. Ook de uitgangspunten gesteld bij de opmaak van het energetisch concept zetten deze zuinige aanpak consequent door.

Ons team staat voor een geïntegreerde en complementaire aanpak en maakte dit meteen concreet. Reeds bij de eerste pennenstreek werden specialisten betrokken, wat volgens de beoordelingscommissie ook duidelijk mocht blijken uit het ontwerpvoorstel.
Ons ontwerpteam presenteerde zich niet enkel oplossingsgericht, maar stelde zich ook voldoende kritisch op ten opzichte van de opgave en de eigen interpretatie daarvan.

In de wedstrijd dienden we het af te leggen tegen de concullega's: TV ECTV & ABD, Maatschap Rooilijn & Frank Heylen, Raum Architecten en Omgeving.