Denc Studio architecten -en studiebureau

 03.10.2015  |  laureaat sociale huisvesting CLEMENTINE

LAUREAAT

Met trots kunnen we aankondigen dat denc!-studio gisterenavond 13/10/2015 als laureaat van de kandidatuur/architectuurwedstrijd CLEMENTINE werd aangedragen tav de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn Dendermonde.
Het ontwerp voorziet in een mix van 4 ifv (rolstoel)toegankelijkheid) aangepaste grondgebonden appartementen type 1/2, 8 duplex-appartementen type 1/2 en 4 grondgebonden woningen type 2/4.

GELEGEN IN EFFECTIEF OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED

De site blijkt voor een belangrijk deel gelegen in “effectief overstromingsgevoelig gebied”. Dit zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen.
Onder de noemer “Preventie” is “water-robuust bouwen” opgenomen als één van de belangrijkste en meest effectieve maatregelen om bij overstromingen schade aan gebouwen te voorkomen en te beperken.

Sowieso kunnen terreinophogingen best tot een minimum worden beperkt: louter ten dienste toegankelijkheid. Dit resulteert in de schakeling van gebouwen rond een beperkt binnengebied.

Het groen in aansluiting met de Vondelbeek zien we niet op te hogen en de gebouwen zullen technisch als “kolomwoningen” worden uitgevoerd. Het deels zien doorlopen van groen onder de woningen, zal het ruimtelijk/open/groen gevoel versterken. We benutten de potenties van het landschap; de topografie fungeert als basislayer.

 

INPASSING IN DE OMGEVING

De hoofdzakelijk lintbebouwde straat laat zich vooral kenmerken door twee tot maximum drie bouwlagen. Daarbij worden nagenoeg alle gebouwen bekroond door een hellend dak. Net die fijne laagbouw dorpse sfeer willen we ook in het nieuwe ontwerp terugzien. Niettegenstaande het nieuwbouw project zich wil representeren als een samenhorend geheel, blijft ruimte voor personalisatie.
In het straatbeeld zijn platte daken uitzonderlijk. Ze lijken gereserveerd voor garages en aanbouwsels.

Door het dieper terugtrekken van de bebouwing op het terrein kan de Vondelbeek beter worden ervaren. Het geven van extra aandacht en openheid tav dit water- en groenlint, vinden we in één van de meest verstedelijkte gebieden van het land zéér belangrijk.
De specifieke positionering der gebouwen en hun afgewogen tussenafstanden, gradiëren de overgang tussen publiek en privaat op een vrij natuurlijke wijze, waardoor de klassieke harde grensscheiding (bv met paal-en-draad) kan worden verzacht.

 


BEBOUWING

Door de appartementen tov elkaar te draaien, krijgt iedere richting en oriëntatie zijn aandacht.
Hierdoor krijgen we een dag-en-nacht “levendige” omgeving. Het is niet zo dat ’s avonds systematisch slechts bepaalde gevels oplichten.
Door de verspringende inplanting der bouwblokken, ontstaat ook een levendige zonne-ervaring. Schaduw en zon wisselen elkaar af; en zijn niet gereserveerd voor enkelingen.
De wisselende georiënteerdheid der woonunits onderscheidt hen; zonder iemand ernstig te benadelen.

Wie voor voldoende privacy wil zorgen, moet conceptuele elementen (inkijk, leesbaarheid,…) en bouwtechnische elementen (akoestiek, isolatie,…) optimaliseren.
De toegang tot het binnengebied is aantrekkelijk en voelt veilig aan. Alle voordeuren zijn met één oogopslag zichtbaar, wat de leesbaarheid bevordert.

De appartementen liggen iets dieper teruggetrokken van de straat en ook de afstand tav de Vondelbeek werd niet beperkt tot de minimum 5m zone non-aedificandi. Door de planverdraaiingen, zitten de bewoners niet face-a-face bij elkaar binnen te kijken.
De woningen staan door hun kolom-constructie iets boven het maaiveld (en aldus het pad voor traag verkeer en de meer publieke zone voor dagrecreatie). Ieder appartement beschikt over een inpandig terrasje, waar privacy voorop staat. De wind- en regenbeschutting komen ten goede aan buitencomfort, leefbaarheid, bruikbaarheid.
De diverse woonunits zijn planmatig en constructief op een eenvoudige beheersbare wijze geschakeld. Alle gemene muren zijn akoestisch ontdubbeld; vloeren ontkoppeld.