Denc Studio architecten -en studiebureau

 17.12.2012  |  laureaat “LIJNMOLENSTR St- Amandsberg”.

 
selectie private partner

De selectie van de private partner gebeurde adhv een wedstrijd, obv 4 criteria.
Daarbij dienden alle woningen te voldoen aan een E60/K30-peil; minstens 10 van de 31 woningen dienen bovendien opgeleverd volgens de passiefhuis-standaard.
Voor de verkoop van 10 van de 31 woningen dient bij de verkoop voorrang gegeven worden aan jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen. Deze worden als “bescheiden woning” verkocht.

De woningen zullen worden ontwikkeld door de THV: Lapeirre Woningbouw BVBA, Park Suite BVBA en Essenta Living BVBA. Het samengaan van de drie partners in een THV garandeert ten aanzien van alle stakeholders in dit project (AGSOB, klanten, overige teamleden, …) stabiliteit, betrouwbaarheid, degelijkheid, innovatie en duurzaamheid.
 
 
 
 
een blik op het juryverslag

Onderstaand vindt u selectie van een aantal in het juryverslag geformuleerde pluspunten:
“…
- keuze om flexibel en daardoor ook gepersonaliseerd te bouwen wordt hoog gewaardeerd;
- de inschrijver beschikt over voldoende eigen middelen om het project te prefinancieren;
- het feit dat er een directe contactpersoon zal zijn die de klanten zal begeleiden bij het maken van keuzes, is positief;
- het feit dat gekozen is voor drie typologiën (ipv de gevraagde 2 types) in functie van hun ligging (tuin op zuiden, tuin op noorden, zuiden aan de straat) wordt heel positief onthaald;
- de bewuste keuze van het ontwerpteam om de straat leefbaar te houden door leefruimtes aan de straatzijde te voorzien wordt als vernieuwend ervaren;
- de zeer gevarieerde planindeling wordt erg positief onthaald;
- de verschillende uitdagingen die de inschrijver zich in het kader van ‘duurzaamheid’ voorop stelt, worden positief geëvalueerd;
- de architecten, die de inschrijver onder de arm nam, begeven zich al jaren in de spits van het duurzaam en passief bouwen. Hierbij gaat de bezorgdheid verder dan de gebouwschil;
- de inschrijver is oko voorstander van het gebruik van niet meer materiaal dan nodig – ‘spaarzaamheid’ wordt hoog in het vaandel gedragen;
...”.

de ontwerpers

De jury zag duidelijk dat er werd ingezet op doordachte plantypologiën, in relatie tot de aangereikte stedenbouwkundige zoneringen en ten dienste van economische haalbaarheid.
De architecten BLAF en denc!-studio presenteren zich voor deze opdracht als een TEAM, en doen dat weloverwogen. Onze ambitie is niets minder dan het afleveren van kwalitatieve, innovatieve, performante, economisch haalbare, maatschappelijk relevante architectuur met een hoge beeldkwaliteit.
 
aanvullende info

Klik hier.