Denc Studio architecten -en studiebureau

 18.03.2014  |  laureaat LANGE MUNTE KORTRIJK

Context

De wijk Lange Munte is de meeste recente en grootste sociale wijk die Goedkope Woning in Kortrijk tot op vandaag heeft gebouwd (1976 – 1984).
De eigendomsstructuur is homogeen: momenteel heeft de sociale huisvestingsmaatschappij nog 200 huurwoningen van verschillende types in eigendom.
Naar analogie met het aan gang zijnde ECO-Lifeproject in de wijk Venning wenst men over te gaan tot een grondige opwaardering tot een laag-energetische, CO2-neutrale wijk.
Om de hoge ambities te kunnen waarmaken heeft men - vooraf aan deze werken - behoefte aan een nieuw masterplan, dat als leidraad en ruggensteun moet dienen bij die ingrijpende transformatie.

Opdracht

De opdracht omvat twee gedeelten:
- masterplan: het uitvoeren van een voorstudie en het opmaken van een duurzaam masterplan voor de opwaardering van de bestaande sociale wijk Lange Munte tot een CO2-neutrale wijk en het voeren van het noodzakelijke overleg met de overheden om dit plan haalbaar en uitvoerbaar te maken;
- pilootproject binnen het masterplan: indien het masterplan uitvoerbaar en vatbaar voor een bouwvergunning blijkt te zijn, wordt aan hetzelfde ontwerpteam de ‘aanvullende’ opdracht gegeven om een eerste fase van het masterplan effectief uit te voeren. Met de concrete aanpak van dit pilootproject zal de ontwerper de haalbaarheid van de uitvoering van het masterplan aantonen als voorbeeld en leerschool voor eventuele andere ontwerpers in een later stadium. 

Gunning

De gunning gebeurde obv volgende gunningscriteria:
- inzicht in de complexiteit van een duurzaam wijkontwikkelingsplan (40 ptn): visie op een nieuwe aanpak van de perifere verkavelingen uit het verleden.
- haalbaarheid van een duurzaam en toekomstgericht masterplan (20 ptn): visie op een haalbare strategie en praktische aanpak.
- maatschappelijke betrokkenheid van de ontwerper (20 ptn). Welke elementen in het masterplan kunnen bijdragen bij tot een betere sociale cohesie?
- betaalbaar ecologisch bouwen (20 ptn). Hoe houdt het masterplan rekening met de wens betaalbaar te bouwen binnen de budgettaire randvoorwaarden van de sociale huisvesting?

Beoordeling

De inschrijvers werden adhv deze vier criteria beoordeeld door een beoordelingscommissie, die is samengesteld uit:
- de directeur van Goedkope Woning;
- een architect - stedenbouwkundige;
- een afgevaardigde van ECO-Life partner Universiteit Gent.
- een afgevaardigde van de VMSW.

Er werden 6 kandidaturen ingediend. Deze werden door de beoordelingscommissie als volgt gerangschikt:
- AWG Architecten, denc!-studio: 80ptn;
- Abscis Architecten, Establis, Ingenium: 59ptn;
- Bogdan & Van Broeck Architects: 58ptn;
- Stramien, Cenergie: 52 ptn;
- Studio Associato Secchi Vigano: 37ptn;
- Studio Plus Architecten VK Engineering, Denis Dujardin: 34ptn.