Denc Studio architecten -en studiebureau

 22.06.2017  |  laureaat GUMMARUSHOF

DENC!-STUDIO stelde zich kandidaat ter opvolging van het cohousingproject GUMMARUSHOF in Mechelen-Noord. De bouwgroep wenst een voormalig schoolcomplex, inclusief een art deco kerk en pastorij, om te toveren tot een plek waar op een sociaal geëngageerde en ecologisch duurzame manier kan worden samengewoond.

De bewoners zullen bovenop de privacy van de eigen woning een meerwaarde vinden in het collectief gemeenschapshuis en de tuin.
De 24 woonunits zijn voldoende divers teneinde te kunnen inspelen op de verscheidenheid aan gezinssituaties, levensfases,… onder de bewoners.

Onze ruimtelijke omgeving heeft nood aan nieuwe bouwvormen en stedenbouwkundige concepten, die werkelijk vanuit integrale duurzaamheid bedacht zijn. We moeten met zijn allen anders beginnen denken over wonen. De huidige wooncultuur botst met het eindige ruimtegebruik, waardoor het Vlaamse landschap dreigt dicht te slibben.
Het feit dat een belangrijk aandeel bestaande gebouwen een nieuw leven krijgen, is een respectabel duurzaam uitgangspunt.
“Erfgoedzorg” is veel meer dan alleen “materiële instandhouding”. Door erfgoed (opnieuw) te integreren in de samenleving wordt de instandhouding ervan het best verzekerd.

Een cohousing onderscheidt zich van klassieke woonformules door een gezamenlijk beheer van het project door alle bewoners. Alle beslissingen worden genomen in consensus met alle leden in de (twee)wekelijkse stuurgroep. Het werk wordt verdeeld onder verschillende werkgroepen, die de beslissing voorbereiden.

DENC!-STUDIO werd heden aangeduid als geprefereerde partner en mag de contractbesprekingen inzetten.