Denc Studio architecten -en studiebureau

 02.02.2015  |  laureaat DUBO-toonpunt Veurne

 

De context

Denc!-studio werd (net zoals “EVR-architecten”, “BAST architects & engineers”, “architecten de vylder vinck taillieu”, “aRCHITEC” en “Geldhof-Decoene architecten”) door de Provincie West-Vlaanderen uitgenodigd tot wedstrijddeelname ter “verbouwing van een woonhuis tot toonpunt duurzaam bouwen”, waarbij tevens “een functioneel en aansprekend geheel dient gemaakt tussen de diverse functies van de volledige site”.

Het nieuwe centrum zou moeten bestaan uit:
"
- een starterspunt: huur-kantoren of -ateliers voor starters;
met gemeenschappelijke infrastructuur om klanten te ontvangen, te lunchen,...;
- een opleidingspunt: ontmoetingsruimte voor 50à100pers voor tentoonstellingen, DUBO-presentaties, vergaderzalen,...;
- een toonpunt: permanente tentoonstelling omtrent duurzaam bouwen die de bezoeker moet prikkelen; tevens bruikbaar voor het adviespunt;
- een adviespunt: kantoor dat advies geeft omtrent duurzaam bouwen.
"

Het ontwerp

We hergroeperen de verschillende functies tot twee hoofdgroepen op een aparte locatie: enerzijds de starters- en opleidingspunten (B2B) en anderzijds de toon- en adviespunten (B2C).
 

We breken de kern van de site open en introduceren een ‘nieuw hart’ als draaischijf en ontmoetingsruimte. Het ‘nieuwe hart’ verbindt de verschillende functies en wordt gekenmerkt door een open planindeling met centraal een duidelijk afleesbaar meubel (met onthaal en bar).
De open ruimte doet tegelijk dienst als tentoonstellingsruimte en ontmoetingsruimte/restaurant. Flexibiliteit is een belangrijk gegeven in deze.

 

Flexibiliteit komt ook voor in de inrichting van de kantoorruimtes. Vandaar de nieuwe benaming ‘flexruimtes’. Ze kunnen gebruikt worden om te vergaderen of als werkplek; voor een startende ondernemer of een kantoor van meerdere personen. Het geheel wordt ruimtelijk en aantrekkelijk voor starters en potentiële klanten.

De open ontmoetingsruimte is mogelijk door het plaatsen van kolommen op een gestructureerde wijze, voortvloeiend uit het plan. Deze ondersteunen het dak. De dakvlakken kennen verschillende schuinten en hellingen om aan te sluiten op de gebouwen rondom en een hoogtepunt te bereiken boven het ontvangstmeubel met bar. Wat op het eerste zicht misschien een ingewikkelde structuur lijkt, is zeer eenvoudig opgebouwd en vloeit voort uit de aangereikte plek, de ontstane zichtlijnen, de benadering van en circulatie door het gebouw. Het ontvangstmeubel is een "offset" van de contouren van de ontmoetingsruimte.

 

De nieuwbouw ambieert niet dezelfde vierkante meters als de bestaande middenbouw: er wordt ruimte voor groen gecreëerd. Door de ontmoetingsruimte los te maken van de perceelsgrens creëren we een zuid gerichte gevel. Werknemers en bezoekers zijn gebaat bij een aangename buitenruimte, die de duurzaamheid van de site uitstraalt.
Het weinige bestaande groen wordt sowieso behouden, een logische reflex langs een dichtbebouwde invalsweg richting de stad. Daarnaast wordt nog bijkomend groen voorzien aan de beide zijden van het ‘nieuwbouw hart’. Deze groenzones bieden zuurstof en ruimte aan het hart en de omliggende functies.
Het groendak van de nieuwbouw vormt een derde groenzone, weliswaar niet bewandelbaar voor het publiek, maar daarom niet minder belangrijk.

 

De vele onduidelijke toegangen tot de site vormen ook een pijnpunt op heden. Het is echter functioneel niet mogelijk om dit te herleiden tot één toegang. De gevel in de rij langs de invalsweg naar Veurne en de autostaanplaatsen aan de achterzijde vormen beide een interessante inkomgelegenheid. Niettegenstaande de verschillende toegangen is het duidelijk dat in de nieuwe aangereikte architectuur ‘alle wegen naar Rome leiden’. De nieuwe ontmoetingsruimte heeft zichtbare uitlopers aan de verschillende toegangen.
Het ‘nieuwbouw hart’ vormt het lijmende element en valt door haar groene materiaalgebruik op. De duidelijke en terugkerende herkenbaarheid werkt structurerend, beeldbepalend, image buildend en uitnodigend. Door zichtbaar te komen ‘piepen’ op de verschillende toegangen en zichtlijnen krijgt het centrum een herkenbaar gezicht vanop straat.

 

De jury

De jury looft het ontwerpvoorstel als "een creatieve oplossing van een moeilijk probleem: het ontwerp heeft een frisse en originele uitstraling met aantrekkingskracht. In het ontwerp wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken". Denc!-studio werd dan ook als laureaat aangeduid.