Denc Studio architecten -en studiebureau

 04.11.2014  |  LAUREAAT "DE VLOEI" IEPER

 

De STAD IEPER telt een kleine 35’000 inwoners en is daarmee de zesde grootste stad van West-Vlaanderen.
Met als doel het bouwen van koopwoningen voor bescheiden- en middeninkomens, ging het Stadsbestuur een samenwerking aan VLABO.
VLABO stelde een wedstrijddossiers op voor 2 projectzones:
- projectzone 1: aan de Florastraat - percelen 41 t/m 43 en 51 t/m 55 - 8 aaneengesloten kavels voor eengezinswoningen;
- projectzone 2: aan de Aquastraat - perceel 112 - perceel voor 6 tot 12 meergezinswoningen (type urban villa).
 
Teams van aannemer(s) en architect(en) konden een ontwerp met prijsberekening indienen voor één of beide projectzone(s). Een jury van deskundigen zou dan de inzendingen beoordelen en per projectzone één project selecteren voor realisatie.
 
De architectenbureaus “Jan Maenhout” (Brussel) en denc!-studio (Gent) gingen voor deze kandidatuurstelling een samenwerking aan. Niet om “de koek te verdelen”, maar wel om vanuit de complementariteit der bureaus samen in te zetten ten voordele van het project. Door het samenwerken kunnen projecten immers tot een nog hoger niveau worden getild. Er werd ingeschreven op de beide projectzones.
 
Inmiddels heeft een uit deskundigen samengestelde selectiecommissie de inschrijvingen beoordeeld.
Met enige trots kunnen we meedelen voor de 2 projectzones als LAUREAAT te zijn aangeduid.
Deze projectzones vormen de opstart van de ecologische stadsuitbreiding “De Vloei”.

 

Het project huisvest een divers aanbod aan typologieën (van ~120 tot 160m²).

Iedere grondgebonden woning herbergt volgende basiskwaliteiten: een logische ruimte indeling, een goede oriëntatie van de leefruimten en voldoende contact met buitenomgeving. Weliswaar binnen een zekere omkadering, laten de plannen personalisering toe ifv individuele woonwensen.
 
De woningen zijn rationeel ontworpen. Een basis, van 8 bij 9m, omvat het passieve hoofdvolume.
Uitbreidingen aan de voor- en achterzijde zijn mogelijk binnen een 3 m-zone. De uitbreidingen krijgen in hoofdzaak een invulling als tuin- en/of fietsenberging; hier-en-daar als annex aan de woning. De portiek aan voorzijde werkt enerzijds als verbindend element; anderzijds als graduele overgang van de publieke ruimte naar de private woningen.
Door afwisselend ook enkele units te voorzien van een dakvolume ontstaat een zekere speelsheid. Dit volumetrische spel zorgt voor een zeer gevarieerd aanbod aan woonmodules en trekt bijgevolg een divers publiek aan.
 
Gezien het uitermate hoge ambitieniveau van de stad op het vlak van duurzaamheid en architectuur, werd ingezet op marktconforme woonentiteiten met een uiterst lage jaarlijkse energiekost. De passiefhuizen nestelen zich qua verkoopprijs binnen het bestaande marktaanbod.
 
Het parkeren gebeurt via een aangrenzende parkeerhaven: compact parkeren ten voordele van meer groene binnenruimten.

‘Omdat comfortabel wonen een behoefte is van iedereen (werd ingezet op betaalbare, energievriendelijke wooneenheden met respect voor mens en milieu.
Klantentevredenheid is onze drijfveer, kwaliteit ons DNA. Elke droom realiseren we vol passie en expertise.‘