Denc Studio architecten -en studiebureau

 14.12.2016  |  laureaat CATHARINA Stabroek

SITUERING

Het centrumgebied van Stabroek is volop in ontwikkeling. De gemeente wenst in te spelen op een aantal ruimtelijke opportuniteiten die zich aandienen en heeft opdracht gegeven aan “IGEAN dienstverlening” om hieraan mee vorm te geven.
In dit kader heeft IGEAN dienstverlening een aantal gronden aangekocht, gelegen aan de
Sint-Catharinakerk, dit tussen het kerkplein en Begijnhof. Daar bovenop zal de gemeente na desaffectatie een deel van het huidige plein overgedragen aan IGEAN. Samen gaat het over een gebied van ongeveer 4’272m². De zone ligt langs drie zijden aan een uitgeruste weg.

OPROEP

Er werd een oproep gelanceerd naar kandidaat-ontwikkelaars / promotoren.
Het voorwerp van de oproep betreft het opmaken van een kwalitatief sterk invulbouwconcept waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, het materiaalgebruik, de aandacht voor duurzaamheid en een strikte timing belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die de projectontwikkelaar voor de grond zal bieden. 

IMMPACT VASTGOED en OBJECTIEF VASTGOED sloegen de handen in elkaar als ontwikkelaar en hebben samen met ontwerpers LV-architecten en DENC!-STUDIO een antwoord geboden op de wedstrijdvraag.

Het project werd toegewezen in twee rondes.
Met enige trots kunnen we melden door de jury en het opdrachtgevend bestuur te zijn aangeduid als laureaat.

ERVEN MET EERBIED

Door de inkleuring van het projectgebied als “woongebied met culturele, historische en esthetische waarde”, worden de toekomstige wijzigingen onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van behoud.
De Catharina kerk is een waardevol gebouw met een imposant karakter en ook het omliggend plein presenteert een sterke uitstraling.
De site beschikt over een gevormde en herkenbare identiteit. Ze lijkt een brug te slaan tussen heden en verleden, braak en gebouwde grandeur, tussen sereniteit en “de chaos van de Dorpsstraat”.
Kortom, de site heeft voldoende ruimtelijke potenties om te kunnen evolueren naar een hoogkwalitatieve en hedendaagse woonomgeving.
We aanzien de aanwezigheid van bouwkundig erfgoed als meerwaarde en opportuniteit. Mede door de historisch omgeving, zullen nieuwbouwwoningen het alledaagse kunnen overstijgen.

  

WONEN ONDER DE KERKTOREN

Het ontwerp splitst de potentiële bouwenveloppe op in kleinere modules rond een centraal en groen binnenplein, refererend naar de vroegere begijnhoftypologie.

Inzake volumetrie, straat- én binnengebied-gevels willen we de ontwikkelingslogica van de stad volgen. We zijn dan ook op zoek gegaan naar contextuele antwoorden, in reactie op de specifieke condities van de kavel:

  • ons voorliggend masterplan wil het plein in haar bestaande configuratie, gebruik en afwerking respecteren. Door een nieuwbouw gevel statig en expliciet op de bestaande rand te positioneren, werken we de sterk geometrische pleinfiguur af. De kerk en haar plein zullen een structurerend rustpunt blijven;
  • de bestaande bebouwing aan de overkant van de Brouwersstraat, wordt gekenmerkt door een verspringende voorbouwlijn. Ons nieuw project speelt hier op in. Door ook de nieuwe gebouwen wat verspringend op te stellen, krijgen passanten een glimp van het “binnengebied” te zien. Hierdoor krijgen de “binnen”-gevels een hogere status en belevingswaarde. We zien deze dan ook niet als “achtergevels”, maar als volwaardige façades;
  • door het licht verschuiven van de erfdienstbaarheid, kan de “wachtende gevel” van de woning Kerkendam wordt afgebouwd;
  • ter hoogte van de vooruitspringende woning in het Begijnhof, geniet ons project van een zekere openheid. Aldaar is onze hoofdtoegang voor het gemotoriseerd verkeer gelegen.

We streven een schakeling van verwante gebouwen na. Door de “dansende kroonlijsthoogtes” krijgen zowel de aanliggende straten als het binnengebied een betere bezonning en speelsere beleving. Uiteraard blijft ook een gunstige zonoriëntatie van de leefruimtes een bepalend uitgangspunt.
De kleine korrel, alsook het mazennet van steegjes, aansluitend bij de bestrating rond het Kerkplein, zorgt voor een goede doorwaadbaarheid van de site en de omgeving. Door openingen/onderbrekingen/in-en-uit-gangen te beperken, werkt het geheel der bouwblokken structurerend.
De verschillende gebouwen werden ontworpen als laagbouwmodules met een horizontale
gelaagdheid in een verticale verdeling. Het dakenspel en het aanhouden van een lage kroonlijsthoogte, met hier en daar enkele uitschieters, vormen hierin de belangrijkste factor.

De kerk behoudt zijn dominante functie: “WONEN ONDER DE KERKTOREN”.

 

 

ONTWERPERS: architecten LV, DENC!-STUDIO
ONTWIKKELAARS: IMMPACT VASTGOED, OBJECTIEF VASTGOED
RENDERING: J. Bourgeois