Denc Studio architecten -en studiebureau

 28.01.2014  |  laureaat 0522 W BREED

denc!-studio wint kandidatuurstelling/architectuurwedstrijd privé-ontwikkeling Sint-Niklaas.

Uit gesprekken met de bevoegde stedenbouwkundige diensten, bleek gauw dat (grootschalig) nieuw bouwen op het binnengebied werd uitgesloten. Gelukkig bleek ook geen enkele belanghebbende partij op zoek naar een nieuw zielloos appartementsblok aan de straat.
De context leek ons eerder te vragen om een kleinschalig project. Liften zijn te duur als ze te weinig woongelegenheden kunnen ontsluiten en uit eerdere gesprekken met de opdrachtgever werd een ver doorgedreven collectiviteit (~cfr “cohousing”) niet wenselijk geacht.
Omdat de buurt een diversiteit aan betaalbare kwalitatieve woningen kan gebruiken, hebben we geopteerd voor een kritische herwaardering van de aloude gekende rijwoning. De diverse woontypes zijn “zuivere producten”, gestoeld op een heldere en transparante basis. De toekomstige bewoner zal kunnen rekenen op praktische ruimtes, die correct geproportioneerd zijn, in een logische relatie tot elkaar. Er werd gestreefd naar een maximum aan ruimtelijkheid en functionaliteit, tegenover een minimum aan moeilijk bruikbare ‘restruimte’ of ‘overtollige’ interne circulatieruimte.

De graad van collectiviteit werd hier afgewogen bescheiden gehouden (parking, fietsenstalling, vuilnisstalling, tuin) en derhalve haalbaar op het vlak van beheerbaarheid.