Denc Studio architecten -en studiebureau

 10.09.2012  |  hooggeplaatst bezoek

Op 06/09/2012 mochten we Minister Hilde Crevits verwelkomen in de woning 0373 A WIJNENDALE. Ze vereerde ons met oprechte interesse en luisterbereidheid. Het hoe en waarom van de nulenergiewoning, het bouwconcept en het energieconcept kwamen aan bod. We bespraken ook de toekomstige Europese doelstellingen, de actuele thematiek van duurzame energie, de noodzakelijkheid van de slimme netten met slimme meters enzomeer.
De gastheren Essenta Living, denc!-studio en Ecopuur konden hun visie toelichten en de minister situeerde de context van de genomen maatregelen tot op heden.
Een welgemeende dank aan de minister voor haar interesse en luisterbereidheid! We hopen dat ze ons gesprek indachtig blijft als de Vlaamse Regering zich verder buigt over de thematiek.

Hier vindt U de nota, dewelke aan de minister werd overhandigd.