Denc Studio architecten -en studiebureau

 05.06.2013  |  denc!-studio wint wedstrijd "ROOIGEMlaan"

Een greep uit het jury-verslag:

"...

denc!-studio is op plaatsbezoek geweest. Zij gaan zeer rationeel (en volledig) m.b.t. de specifieke afmeting en vorm van de hoekgebouwen om. Elk bouwblok wordt grondig bekeken en onder handen genomen, ook het moeilijkste bouwblok gaan ze niet uit de weg. De beoordelingscommissie waardeert de methodiek, objectivering en schematisering ervan. De ligging, oriëntatie, vorm e.a. gegevens van de bouwvolumes worden vrij volledig in kaart gebracht, alsook de impact die dit heeft in kader energieprestatie, ruimtelijke kwaliteit, e.a. waaruit dan logische beslissingen volgen...

denc!-studio laat het resultaat van hun ontwerpend onderzoek bepalen wat het antwoord op de hoe het hedendaags wonen zich verhoudt t.a.v. het aanwezige dient te zijn. Eens eerbied’, collectiefgeheugen, DNA van de stedenbouwkundige omgeving,…..en de uittorende uniformiteit van de hoekgebouwen (zie plan van aanpak).
Ze gaan voor respect voor het bestaande, maar toch niet zonder meer. Ze tonen via hun schema’s welgekozen, grote en kleine interne ingrepen om de woonkwaliteiten van de hoekgebouwen en hun relatie met de omgeving te verbeteren...

denc!-studio doet ook uitspraken over de indeling van de niveaus, het aantal woonentiteiten en houdt hierbij al rekening met het prijskaartje. Zij stellen bij verbouwing de gelijkvloers ten diensten van de bovenliggende woonniveaus. Het concept is goed doordacht, zowel ruimtelijk als op energetisch vlak.
denc!-studio expliciteert waar anderen al voorbij aan zijn gegaan...

De methodiek, objectivering en schematisering wordt geapprecieerd door de jury. denc!-studio doordenkt zijn verschillende scenario’s en er wordt ver gegaan in de uitwerking ervan. Elk bouwblok wordt bekeken en onder handen genomen. denc!-studio gaat het moeilijkste bouwblok niet uit de weg, het werkt ze alle drie uit.
denc!-studio neemt standpunten in, geeft aan welke zaken nog te onderzoeken zijn, zegt welke zaken te vermijden zijn. Ze hebben duidelijk al nagedacht over dit aspect en gaan het niet uit de weg. Daarnaast tonen ze procesbereidheid aan en rijken ze nu reeds zaken aan de opdrachtgever voor verdere optimalisatie en dit natuurlijk m.b.t. het E-peil, maar eveneens wat betreft woonkwaliteit, werforganisatie, en (economisch verantwoorde) bouwkost en eerbied voor erfgoed e.a. voor deze specifieke locatie.
denc!-studio geeft aan dat wat ze doen een balans is tussen kostprijs en energieprestatie. Zij doen een voorstel tussen deze verhouding...

"