Denc Studio architecten -en studiebureau

 28.02.2012  |  denc!-studio veerkrachtig ter assistentie indiening certificatie-aanvragen

Kandidaat-nieuwe-klanten vragen zich soms af of zij, in een "iets groter" architectenbureau, niet zullen worden behandeld als een "nummerke". Niets is natuurlijk minder waar: denc!-studio staat voor een gepersonaliseerde aanpak en zet zijn beste beentje voor ten dienste van iedere klant. Bij een kennismakingsgesprek valt dit evenwel moeilijk "te bewijzen".

Korte tijd geleden schafte de nieuwe regering bruusk en onaangekondigd de belastingsvermindering af voor laagenergie-/passief)nulenergie-woningen. Vele bouwheren zagen hierdoor in eerste instantie zo'n 4'150 tot 16'600€ in rook opgaan.
Om de pijn te verzachten werd een, weliswaar superkorte, overgangsmaatregel uitgewerkt. Wie zijn certificatie-aanvraag indiende bij het passiefhuis-platform vóór 31/12/2011 (vergezeld van een plan en phpp-berekening), kreeg dan nog tot 22/01/2012 de tijd om het dossier verder van stavingsstukken (foto's, facturen/bestelbonnen, technische_fiches, berekeningsnota's, detaltekeningen,...) te voorzien.

Net in dergelijke crisis-momenten moge de veerkracht van een iets beter georganiseerd architectenbureau blijken!
Denc!-studio begeleidde in de 'crisis' 49 dossiers op weg naar hun certificatie-aanvraag.

Ongetwijfeld zullen de enorme financiële belangen er voor iets tussen zitten, maar de opdrachtgevers/klanten/bouwheren waren uitgesproken tevreden met de gehaalde deadline tot indiening dossier. Onderstaand een greep uit enkele dankwoordjes:
"... SUPER! Merci voor al het harde werk!..."
"... Zeer straf bedankt voor de extra inspanning die jullie hier deden voor ons project en ook meerbepaald voor onze unit die een potentiële reuzemeevaller in zich heeft op certificatievlak. Ontzag is ons deel, lof het uwe! We dringen er bij de groep op aan dat hier een glaasje kan op geklonken worden samen met jullie..."

"... Absoluut mega merci!!! Ik kan me voorstellen dat het een race was. Dikke pluim, zonder jullie hadden we geen kans gemaakt! En chapeau met al uw expertise in deze markt!..."
"... Dank je voor het harde werk de afgelopen weken. Hopelijk daalt jullie werkdruk nu terug naar een aanvaardbaar niveau..."
"... Alvast hartelijk bedankt voor het vele harde en moeilijke werk!..."
"... thanks..."
"...vreesden wij verleden week nog dat ons dossier op tijd indienen een onhaalbare kaart was, dan zijn wij nu euforisch. Een welgemeende merci voor al jullie inspanningen!..."
"...Wat een huzarenstukje! Heel erg hartelijk veel dank hiervoor..."
"... ontzettend hééééél hard bedankt om de deadline te halen! Er zal daar gegarandeerd een feestje in 't... uit voortvloeien voor alle betrokkenen... "

"... Ik wou je nog een late superwelbedanktongelooflijkmercigezijnnenengel zeggen voor het fantastische werk dat je voor ons gedaan hebt.
We waren blij dat er eindelijk een regering was, maar snel kregen we een kater. (wanneer een mens bouwt gaat hij op de tippen van zijn tenen staan, en dan nog mikt hij iets hoger dan hij eigenlijk aan kan (wij toch) ook omdat hij hoopt op de toekomst.)
Het zag er effe echt niet goed uit voor ons. Gelukkig heb je er ons toch nog door getrokken en kunnen we nu denk ik gerust zijn in de goede afloop ivm onze woning. 
merci! ook aan je ploeg..."

Ondertussen zijn er alle ingediende/begeleide dossiers gecertificeerd:
"... Fantastich nieuws deze morgen! Het is zeker een extra bedanking waard! Wij zullen onthouden dat dit enkel kon verwezenlijkt worden door jullie extra inspanning in vakantietijden en misschien ook wel nachtelijke uren... "
"... Van harte bedankt voor het begeleiden bij het behalen van het nulenergiecertificaat! We zijn uiteraard heel erg blij dat we hierin geslaagd zijn. Nogmaals dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt,... "
"... Yes, we made it! Alle woningen die een dossier ingediend hebben zijn gecertificeerd als nulenergiewoning..."
"... Broeva haro!! J Nogmaals de meest welgemeende dank aan alle betrokkenen!!..."

"... Wiehoew! Bedankt nogmaals voor al het werk!..."
"... Bedankt voor het behaalde resultaat!..."
"... Hoera! Van harte dank voor de medewerking en de inzet, bij de voorbereiding van het dossier, het rekenwerk, het getelefoneer en gemail, het pleidooi, de uitvoering!..."

 

Wie nog iets extra's willen lezen over de certificatie, kan hier een overzicht vinden van onze dossiers.