Denc Studio architecten -en studiebureau

 20.12.2011  |  denc!-studio herverkozen als lid RvB PHP

Op de Algemene Vergadering van 25/11/2009 stelde denc!-studio zich voor het eerst kandidaat als lid voor de Raad van Bestuur van de vzw PassiefHuis-Platform.

Het PassiefHuis-platform had ontegensprekelijk reeds heel wat verdiensten. In nauwelijks enkele jaren tijd wist ze duurzaam bouwen, en meer in het bijzonder "passiefhuizen", positief in de kijker te stellen. PHP ondersteunt de sector via een vormingsaanbod, certificeert passiefhuizen, houdt nationaal en internationaal een vinger aan de pols, blijft verbonden aan een duidelijk actieterrein, verspreidt kennis en toont realisaties.

Anderzijds moest ook durven gezegd dat PHP in het verleden vaak te lichtzinnig omsprong met haar juridisch en morele verantwoordelijkheden; haar eigen statuten en reglement-van-inwendige-orde; alsook voordeel-beloftes tav leden. Het leek denc!-studio beter om constructief mee te werken aan de oplossingen, dan te klagen over het verleden. Denc!-studio hoopte via een zetel in de RvB een positieve bijdrage te kunnen leveren: denc!-studio werd bij meerderheid van stemmen verkozen.

Op de Algemene Vergadering van 19/12/2011 werd denc!-studio herverkozen als lid van de Raad van Bestuur van het PassiefHuis-Platform.

In de afgelopen 2 jaar is er een belangrijke progressie gemaakt. Zo werd het Reglement van Inwendige Orde reeds beter gerespecteerd, werd gewerkt aan nieuwe statuten, staan de financiën beter op orde, werd ondersteuning gecreëerd voor het dagelijks bestuur, werd een adviescommissie opgericht ter beter contact met de leden, werd een duidelijker omschreven samenwerking aangegaan mbt het magazine be.passive,…

Anderzijds blijven er belangrijke uitdagingen.
De geplande statutenwijzigingen streven een verhoogde garantie op een evenwichtige/stabiele samenstelling van de RvB na. Naast een broodnodige vertegenwoordiging vanuit de leveranciers/aannemers/academische/… sector, blijft de stem van de architect evenzeer belangrijk. denc!-studio is, als architect, “gepokt en gemazeld” in de wereld van energiebewust bouwen en een geknipte spreekbuis. De architect is vaak dé vertrouwenspersoon tussen bouwheer/opdrachtgever en aannemerij; als schakel/moderator kent de architect de belangen/bekommernissen van de diverse actoren als geen ander.
Denc!-studio hielp mee aan een visietekst voor de PHP-toekomst. Omdat het denc!-studio een uitdaging leek om mee te mogen bouwen aan de concrete uitwerking ervan, stelde het kantoor zich op de Algemene Vergadering van 19/12/2011 opnieuw kandidaat. Opnieuw werd denc!-studio verkozen bij meerderheid van stemmen. Betreffende kan worden aanzien als een waardering vanuit de markt.