Denc Studio architecten -en studiebureau

 13.10.2013  |  DAG van de ARCHITECTUUR

Tijdens de Dag van de Architectuur kan je verschillende architectuurprojecten ontdekken in jouw eigen regio of daarbuiten; van de Westhoek tot het Maasland. Je kan deelnemen aan diverse rondleidingen, wandel- en fietstochten, tentoonstellingen, lezingen, debatten en masterclasses.

Ook denc!-studio werkt mee.

BLOEIENDE STAD VLAANDEREN

Wordt Vlaanderen één grote parkstad? Hebben alle verkavelingstuinen samen de kracht van een natuurgebied? Is hoogbouw de beste oplossing voor het gebrek aan betaalbare bouwgrond? Hoe combineer je een fabriek met een winkelstraat? Komt na het groendak het groentendak? Kan de open ruimte beschermd worden door deze dienstbaar te maken voor de stad? Kan reconversie zonder afscheid van industrie? Ontdek tijdens de zesde Dag van de Architectuur op zondag 13 oktober 2013 het vermogen van het verstedelijkte landschap.

Landschap en architectuur zijn op elkaar aangewezen. Bloeiende landschappen toont de kansen van onze gebouwde ruimte. Een bouwcultuur gebaseerd op de consumptie van ruimte wordt steeds meer onhoudbaar. Tijdens deze Dag van de Architectuur gaan samen we op zoek naar nieuwe woon-, werk- en samenlevingsvormen. Alle projecten in het programma proberen op hun manier deze trend te keren. Ze doen dat zowel op kleine als op grote schaal, door o.a. ruimtelijke functies met elkaar te verbinden en meer te doen met minder ruimte. De thematiek van deze Dag van de Architectuur is een vervolg op The Ambition of the Territory, Vlaanderen als ontwerp, dat vorig jaar te zien was op de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië en in deSingel. Dit debat is geen onderonsje van experts maar gaat over de leefwereld van ons allemaal.

kavelproject AGSOB/SOGENT

Sinds 2007 koopt het autonoom gemeentebedrijf AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB), heden herdoopt tot SOGENT, verkrotte woningen en onbenutte terreinen in de stad op. Deze gronden worden daarop herverkaveld en verkocht. Doelstelling is om kwalitatieve woningen te realiseren, waarbij duurzaamheid en betaalbaarheid centraal staan. Jaarlijks wordt een tiental percelen bouwgrond voor rijwoningen verkocht. De effectieve waarde van de bouwgronden is een stuk hoger dan de verkoopprijs.
De Dag van de Architectuur is een ideaal moment om enkele, intussen bewoonde woonkavels, open te stellen. Op diverse locaties tonen de opengestelde woningen hoe men op een hedendaagse manier kan wonen in de stad. Samen vormen ze een mooie staalkaart van een innovatief en architecturaal interessante benadering van de rijwoning.
De slimme rijwoningen zijn niet enkel lage energiewoningen, maar eveneens kwalitatief op architecturaal gebied.

Volgende denc!-studio-projecten vallen te bezoeken:
- Vincent Evrardlaan
- Meulesteedsesteenweg
- Warandestraat

COHOUSING WAASLAND

Cohousing Waasland is een groep mensen die dezelfde droom delen: een eigen huis bouwen met het oog op een sociale en duurzame manier van wonen in een groene omgeving. De grond waarop ze willen bouwen is gelegen in Sint-Niklaas, 1.8 kilometer noordwaarts van het station. De Stad Sint-Niklaas ontwikkelt daar een nieuwe, ecologische & autoluwe wijk, de 'Clementwijk'. In het kader van de DAG van de ARCHITECTUUR zijn 3 lezingen voorzien:

- Iliv is het kenniscentrum over het belang van een thuis. Zij hebben dit jaar hun tweede editie van het trendrapport gepubliceerd en komen de trends rond het leven thuis en in de buurt toelichten.
- Fris in het Landschap is een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw waarin verschillende disciplines elkaar vinden en versterken. Zij hebben samen met Grontmij het ontwerp gemaakt van de duurzame woonuitbreiding van de Clementwijk.
- Blaf architecten en denc!-studio zijn de architecten die de droom op papier zullen zetten. Het zijn 2 jonge bureau's met een mooi portfolio. Ze zetten sterk in op passiefbouw en geven hierrond een presentatie.