Denc Studio architecten -en studiebureau

 19.10.2012  |  Brussel kiest voor "PASSIEF VANAF 2015"

Op 19/10/2012 ondertekende "Brussels minister voor Leefmilieu en Energie" Evelyne Huytebroeck, samen met de bouwsector, een akkoord om vanaf 2015 de passiefhuisstandaard te hanteren voor alle nieuwbouw .

Dit akkoord betekent niet minder dan een mijlpaal in het streven naar een steeds energiezuiniger gebouwbestand. In Europa leveren gebouwen zowat 40% van de CO2-uitstoot en de energieconsumptie. In Brussel is dit aandeel nog fors hoger en ligt het dan ook voor de hand om juist bij gebouwen de prioriteit in het energiebeleid te leggen. Met deze stap wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één van de eerste regio’s die een wettelijke invulling geeft aan de Europese richtlijn over (nearly) Zero Energy Buildings. Ze is bovendien de allereerste regio in Europa en zelfs in de wereld die de passiefhuisstandaard verplicht, waarmee de Brusselse regering haar gewest aan de top van het energiezuinig bouwen plaatst.

Dit resultaat is verder ook opmerkelijk omdat het er kwam in overleg met de administratie, het Passiefhuis-Platform en haar Franstalige zusterorganisatie Plateforme Maison Passive én de bouwsector. Alle partijen beseffen dat meer inspanningen geleverd moeten worden en hebben dan ook gezamenlijk naar een akkoord gewerkt.

Het akkoord omvat de verplichting om vanaf 2015 voor alle nieuwbouw en zeer grondige renovaties de passiefhuisstandaard te bereiken. Aangezien het hier om een stedelijke omgeving gaat, werden er oplossingen uitgewerkt voor gebouwen met – door omstandigheden waarop bouwheer en ontwerpteam geen impact hebben - een minder gunstige ligging of compactheid. Bovendien werd de bouwsector extra tijd gegeven om voldoende vertrouwdheid met luchtdichtheid op te bouwen. Tenslotte werd ook overeengekomen te streven met de twee andere gewesten naar één enkele EPB-software die in een door te ontwikkelen versie ook zou kunnen instaan voor de handhaving van deze nieuwe wetgeving rond zeer energiezuinige gebouwen. Meer informatie over het akkoord kan u hier terugvinden.