Denc Studio architecten -en studiebureau

 29.10.2013  |  architectenpool WINVORM

 

INTERCOMMUNALE LEIEDAL

Naast een werking rond economie, e-government, stedenbouw en leefmilieu, realiseert en begeleidt de intercommunale Leiedal ook woonprojecten in de participerende gemeenten. Leiedal wenst hiermee kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare voorbeeldprojecten te realiseren op complexere sites die aanvullend zijn ten aanzien van de private markt.
Leiedal wenst de kwaliteit van de woonprojecten op verschillende gebieden zo hoog mogelijk te krijgen: omgevingswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde, gebruikswaarde, architecturale waarde. Hiervoor doet de intercommunale in de eerste plaats zelf inspanningen om de kwaliteit van het openbaar domein tot stand te brengen. Deze hoge kwaliteit en vooral ook de samenhang wil men ook in de private bouwpercelen realiseren.

 

WINVORM

"WINVORM" staat voor "West-Vlaanderen in Vorm", een platform over vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. Het ontstond in 2000 als een gezamenlijk initiatief van de intercommunales Leiedal en wvi, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Bouwmeester.
Naast de oproep winvorm en de lezingenreeksen startte dit samenwerkingsverband afgelopen zomer 2013 ook met het samenstellen van een "architectenpool".

                  

ARCHITECTENPOOL

De architectenpool wordt ingezet voor de bouw van rijwoningen in de projecten ‘Sneppe’ in Deerlijk, ‘Peperstraat’ in Heule, of gelijkaardige bouwopdrachten. Bouwheren, dienen volgens de verkoopsvoorwaarden van Leiedal, een architect te kiezen uit de architectenpool.
Met enige fierheid kunnen we melden dat denc!-studio werd geselecteerd voor de pool.  
Verdere informatie rond de werkwijze en timing volgt begin 2014.